Isus želi doći i ponovno se rađati u srcima ljudi…

Preuzeto s: opoderdoevangelho.wordpress.com

Razmatranje

Druga nedjelja došašća

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 3, 1-6

 

Bog upućuje Ivanu svoju Riječ u teškim povijesnim trenucima za njegov Narod. Ljudi koji su bili na vlasti, duhovnoj i svjetovnoj, a autor Evanđelja ih skrupulozno nabraja, nisu nimalo pridonijeli da Mesija i njegovo spasenje budu prihvaćeni. U tako teškim prilikama Bog Ivanu koji boravi u pustinji upućuje svoju Riječ i otkriva svoju volju.

U osami je lakše čuti Božji glas. Svakodnevni život i njegov brzi ritam otežavaju nam da čujemo Božji glas i raspoznamo njegovu volju. Puno lakše je čuti njegov glas i razumjeti njegovu volju u osami. Zato su za kršćanski život važni trenutci „pustinje“: vrijeme za razmatranje Svetog Pisma, meditacija, duhovna obnova, vježbe…

Ivan Krstitelj je mogao „evangelizirati“ jer je najprije bio u osami, u pustinji, gdje je „upijao“ Božju Riječ. Postoje li u mojoj svakodnevici trenutci „pustinje“?

Prolazeći uz Jordan, Ivan nije naviještao samoga sebe nego onoga koji dolazi. Nastojao je pripremiti srca da prihvate Isusa. Njega samog je u „cijeloj priči“ bilo jako malo jer je u središte stavljao Onog komu je pripravljao put. Kakav je moj pristup propovijedanju Evanđelja? Tko i što je u njemu važno? Jesam li važniji ja i moj uspjeh ili Bog i njegova volja?

Ivan Krstitelj poziva ljude da se duhovno pripreme za Kristov dolazak. Bog ne želinikog na silu usrećiti i zato treba s naše strane otvorenost i našu spremnost na suradnju. Pripraviti put ovdje može značiti ispravljanje moralnih putova koji su često krivudavi. Treba najprije nastojati ispraviti sve što je moguće ljudskim silama. Doline koje treba popuniti mogu biti trenutci manjka vjere i nedostatka nade da možemo mijenjati svoj život. Uzvisine i brežuljci koje treba izravnati mogu biti ljudska uznositost i oholost.

Svatko od nas ima iste mogućnosti ponovno i još bolje i ljepše primiti Isusa koji dolazi. On nikoga ne isključuje i ne odbacuje. Žudi doći i ponovno se roditi u svakom čovjeku. Hoću li mu dopustiti da se ponovno rodi u mome srcu?

 

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...