Dijete sam Božje: bit ću s Njime u vječnosti…

Razmatranje

Krštenje Gospodinovo

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mk 1, 7-11

Ivan Krstitelj koji je živo u vrućoj izrael-
skoj pustinji, skromnim, isposničkim živo-
tom ispunjenim molitvom, osjećao je nadola-
zeću svetost i Božju moć. Stoga je i pripremao
ljude za nju.
Riječ „krštenje“ znači „uranjanje“.
Ivanovo krštenje vršilo se simboličkim
uranjanjem u vodu. I danas je to područje oko
rijeke Jordan surova, kamena pustinja. Uspr-
kos takvom pustinjskom krajoliku, ljudi su iz
svih krajeva hrlili k Ivanu. On je naučavao i
govorio što od njih želi Bog i da je dolazak
Mesije, Jaganjca Božjeg, blizu (usp. Iz 53). I
kad bi se netko odlučio promijeniti svoj život,
Ivan je s njime ulazio u toplu rijeku i vršili su
simboličan čin uranjanja, pranja. Današnje
Evanđelje govori nam o Bogu u Tri Osobe
koji nas poziva u zajedništvo sa sobom.
Bog je ljubav. (1 Iv 4, 16)
Božja ljubav znači da je usmjeren na druge
Osobe koje želi usrećiti. Ponajprije na svog
Sina.
Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva mili-
na!, slušamo na obalama Jordana.
Isus Krist, Bog koji je postao Čovjek je
jedini, Jedinorođeni Sin Očev. Ljubav Oca i
Sina jest Duh Sveti koji silazi na Isusa. Ovo su
velika Otajstva kojima se možemo samo pri-
bližiti, ali nikada ih do kraja razumjeti.
Božja ljubav usmjerena je i prema nama.
Kad se Isus pojavio na Jordanu dolazi ljudima
koji traže Boga i žele promijeniti svoj život.
Promatrajući Isusov život znamo što se sviđa
Bogu.
U ovom se objavljuje Božja ljubav prema
nama – Isus je došao na svijet kako bi nam po-
kazao put do vječne sreće.
Svi smo pozvani u zajedništvo s Ocem i Si-
nom u Duhu Svetom. Po krštenju smo „pre-
odjevena“, usvojena djeca Božja. Imamo do-
stojanstvo djece Božje i pravo na nasljedstvo
Kraljevstva Božjega i vječne sreće.
Bog se u trenutku našega krštenja, govore-
ći slikovito, sagiba nada mnom i govori: „Ti
si moje ljubljeno dijete, dragocjen si u mojim
očima.“
Hvala Ti, Bože Oče, za ljubav prema meni.
Tako sam dragocjen u Tvojim očima da se
saginješ k meni i daješ mi svoga Sina Isusa i
Duha Svetog.
Isuse, zahvaljujem Ti se za svoje krštenje,
za Euharistiju, za pomirenje, preko kojih ura-
njam u Krv Jaganjca Božjeg perući grijehe u
njegovu životu i uskrsnuću.
Pomozi mi Tebe tražiti, ići za Tobom i slu-
šati Tvoje upute.
Duše Sveti, pomozi mi ići za Tobom k ra-
dosti i vječnoj sreći.
Bože Oče, pomozi mi kako bi i u meni
mogao naći svoju milinu. Amen.

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)
NARUČITE NA:

TEL. 01 45 00 130

ili email: cpps.zagreb@post.t-com.hr

Možda vas zanima…

loading...