Živa Riječ 2022.

Tiskana je NOVA ŽIVA RIJEČ, razmatranja evanđelja za svaki u 2022. godinu!

Želite li još bolje upoznati Božju Riječ? Želite li naučiti razmatrati Sveto pismo? Želi te li živjeti s Božjom Riječju u vašoj svakodnevici?

Ako želite naručiti ovu knjigu, javite nam se:

tel. 01 45 00 130

email: info@cpps.hr

Božji blagoslov!