Umrijeti sebi a živjeti Bogu…

Razmatranje

Peta korizmena nedjelja

Evanđeoski odlomak za razmatranje: *Iv 12, 20-33

Što je više Isus djelovao među ljudima i go-
vorio im, to je više bilo onih koji su ga željeli
vidjeti. Tko je taj Isus, pitali su se mnogi. Je li
to onaj kojega je Izrael čekao, Mesija, Otku-
pitelj? Učenici su ga slijedili, upijali sve ono
što je govorio, gledali djela koja je činio. Isus
ih je svugdje vodio sa sobom i već ih pola-
ko pripremao za ono što dolazi: svoju muku
i smrt kao pripremu za „točku na i“ svega
što je govorio i činio – pobjeda nad smrću i
uskrsnuće. Danas slušamo kako Isus govori o
sjemenu koje pada ne zemlju i mora umrijeti
kako bi donijelo rod; zapravo vrlo jednostav-
na slika iz života. U njoj je skrivena poruka
prije svega o njegovu životu, ali i o životu sva-
koga od nas. Koliko puta u životu, u mjesecu,
u tjednu, u danu imamo priliku umrijeti sebi,
umrijeti grijehu, umrijeti svojoj volji kako bi
izvršili Božju?! Ponekad plodove toga ne vi-
dimo i ne uživamo ovdje na zemlji, no svaki
put kada nam to uspije, kada umiremo sebi
u ovom prolaznom svijetu, donosimo obilan
plod za vječnost.
Izgubiti svoj život ovdje na ovom svijetu
kako bi ga zadobili za vječnost, itekako se
isplati: jer što je 30, 50 ili 100 godina prema
Vječnosti?!

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...