Svakodnevna razmatranja na Youtube-kanalu

Da se objavi ljudima, Bog u svojoj susretljivoj dobroti govori ljudima ljudskim riječima: “Riječi Božje, izrečene ljudskim jezicima, postadoše slične ljudskom govoru, kao što jednoć Riječ vječnog Oca, uzevši slabo ljudsko tijelo, postade slična ljudima”.

Kroz sve riječi Svetog pisma Bog govori samo jednu Riječ: svoju jedinorođenu Riječ, kojom potpuno izriče sebe samoga.

Katekizam Katoličke Crkve, br. 101-102.

Na našem youtube-kanalu (Misionari Krvi Kristove)

možete pronaći

svakodnevna razmatranja
evanđeoskog odlomka!

Poslušajte jedno od njih:

***

Ili pogledajte koji od naših drugih pripremljenih videa:

Blagoslovljena Krv Kristova!