Stoji li nešto između mene i Boga?

Razmatranje

PRVA korizmena nedjelja

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 4,1-11

Prije početka svoga javnog djelovanja, Isus odlazi u pustinju da se postom pripremi za naviještanje Riječi. Tamo ga đavao uze iskušavati. Isus se odupire na svim razinama na kojima ga Sotona iskušava koristeći se različitim potrebama koje su svojstvene ljudskom biću i postojanju.

Budući da se nalazimo na početku Korizme, dobro bi bilo pogledati svoj život i potrebe koje se u nama rađaju.

Ima li među njima mjesta za Boga i što stoji iza svake od njih?

Razmislimo o ovoj ili onoj želji, putu i načinu na koji ih možemo ostvariti.

Dokle će me i kojemu, kakvome cilju određeni put dovesti?

Isus nam danas govori o potrebi da razmislimo i zaustavimo se u jurnjavi života kako bismo na svoj život pogledali iz Božje perspektive i njegovih želja koje su usmjerene na naše dobro.

Jesam li spreman na to?

Vjerujem li u to da Isus želi samo moje dobro?

(Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2016.)


NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!

Možda vas zanima…

loading...