Slušati i poslušati…

Razmatranje

Jedanaesta nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mk 4, 26-34

Isus je poučavao u prispodobama, koliko su
ljudi razumjeli, razumjeli su; svojim učenici-
ma je pak sve jasno obrazlagao. Slušati Isusa
i njegov nauk poput nekoga iz mnoštva koje
je išlo za njim, dakle nije isto što i biti njegov
učenik. Može se slušati na različite načine i iz
različitih razloga. Moguće je biti fasciniran
njegovim glasom, mudrošću. Možda se želi
čuti nešto novo, zanimljivo, može se slušati i
u želji da se postigne zdravlje, radi oslobođe-
nja od zloduha i – to je to. No, može se ići za
Isusom i truditi se biti njegov učenik. Jer kao
učenik možeš pitati i dobiti dodatno pojaš-
njenje. Kao učenik možeš započeti provoditi
nauk u svom svakodnevnom životu.
Kako nekada davno tako i sada, ako tko
uči neki konkretan zanat, ako želi npr. biti
soboslikar, ne uči samo teoriju nego i bojati
zidove. Ako netko želi biti pekar mora učiti
zanat, ne da bi poslije sjedio i ništa ne radio,
nego da bi „ispekao zanat“ i pekao kruh. Isto
tako, Isusov se učenik ne može baviti samo
teorijom, hvaliti se znanjem koje je dobio od
Isusa, nego sve što je od njega naučio mora
provoditi u život.
Kristov nauk je konkretan i jednostavan
u teoriji, sadržan u samo dvije zapovijedi lju-
bavi: prema Bogu i prema bližnjemu. Ipak u
praksi, u svakodnevnom životu nije uvijek
jednostavno prepoznati što je bolje, što se
Bogu sviđa, a što ne. Tada se možemo obrati-
ti Isusu za pomoć u razlučivanju i donošenju
odluke za pravi izbor. Iskrena molitva obično
ne ostaje bez odgovora.
Mogli bismo reći da i danas Isus svojim
učenicima detaljnije obrazlaže ono što nisu
razumjeli. Duh Sveti nam je dan upravo zato
da bi nas poučavao i podsjećao na Kristov
nauk. U Crkvi imamo i odgovarajuće pripre-
mljene ljude: svećenike, redovnike, misionare,
katehete koji nam mogu pomoć u raspozna-
vanju Božje volje. Tu je i vjersko štivo, a pri-
je svega Sveto Pismo u kojemu možemo naći
odgovore na pitanja koja nas muče.
Riječi iz prispodobe o gorušičinu zrnu
već su se ispunile. Od dvanaestorice aposto-
la izraslo je nebrojeno mnoštvo vjernika od
preko milijardu kršćana. Zrno vjere zasijano
u srcima nekolicine vjernika dalo je plodove:
mnoštvo svetaca i mučenika.
Gospodine Isuse, daj da budem Tvoj dobar
učenik i da nastojim oko širenja Tvoga Kra-
ljevstva u društvu u kojem se krećem. Amen.

 

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...