Slušati Boga i živjeti s njime…

Razmatranje

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 1,26-38

 

Danas prizor Blagovijesti anđela Gabrijela
Mariji, Njezino poslanstvo i životna misi-
ja poprimaju konkretan oblik jer, evo, danas
ćemo u noći čuti – zajedno s pastirima – anđe-
oske korove, koji cijelome svijetu objavljuju
da se rodio Spasitelj.
Marija, koju je anđeo poučio, izgovara
svoje „da“ za zadaću koju joj je Bog predo-
dredio. To je zadaća za cijeli Njezin život, to
je suradnja s Božjom milošću i njezino ostva-
rivanje u svakidašnjici.
Često si mislimo da je to bila drugačija sva-
kidašnjica od naše – ali ne, to su te iste poteš-
koće, radosti, trpljenja i brige.
Ovi vanjski pokazatelji života su naši,
ljudski, ali ova nutarnja bliskost s Bogom i
ostvarivanje Njegovih planova, prepoznatih i
preuzetih zbog te bliskosti – to ističe Mariju.
Bog je taj koji ju provodi kroz tu svaki-
dašnjicu i osposobljuje za izvršenje zadaće, za
ispunjavanje obveza majke, žene i brige oko
odgoja i cijele obitelji.
A tko je Tvoj voditelj kroz svakidašnjicu?

 

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2016.)

NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!

Možda vas zanima…

loading...