Raditi na svojim slabostima i manama

Razmatranje

Prva korizmena nedjelja

Evanđeoski odlomak za razmatranje: * Mk 1, 12-15

Drugi tzv. sinoptički evanđelist, Marko, za ra-
zliku od Mateja i Luke, sintetizira i na sažet
način predstavlja događaj u kojem Isus odlazi
u pustinju gdje ga iskušava Sotona.
Iz Matejeva i Lukina pripovijedanja zna-
mo da je Isus imao tri kušnje i da ih je odbacio
citirajući Božju Riječ iz Starog Zavjeta. Svim
trima kušnjama zajednički je pokušaj okre-
tanja Isusa od Boga i (iz)vršenja Božje volje.
Isus pobjeđuje napast i sotonu. Isusov primjer
borbe sa Sotonom pokazuje nam kako veliku
moć ima Božja Riječ. Ovom Riječju, koju
sv. Pavao naziva mač Duha Svetog, moramo
pobjeđivati Sotonu. Nažalost, često u našoj
borbi sa Sotonom zaboravljamo upravo na
Božju Riječ. Zli nikada ne spava, nego nas
stalno pokušava odijeliti od Boga i reducirati
djelovanje Božje milosti. Sotona će svoje na-
pasti i djelovanje bazirati na našim potrebama
i nagonima.
Važno je stoga prepoznati koja područja
mog duha najčešće napada zli duh, nad kojim
jakim i nesređenim željama i požudama vreba
i na čemu najčešće padam.
Ovo je potrebno kako bismo znali na što
se usredotočiti i na čemu više raditi ove Ko-
rizme. Ovo će nam pomoći, kako piše sv. Pa-
vao, da ne letimo kao muhe i borimo se udara-
jući u prazno. Moramo znati od čega i kako se
obratiti za vrijeme Korizme. Ne treba tražiti
dodatna trapljenja i pokore nego se usredo-
točiti na duhovnu borbu s lošim navikama i
požudama. Svi ostali oblici askeze i pokore
trebaju nam pomoći da se okrenemo od onog
što je ljudsko, grješno, prema onomu što je
Božje te ispunjavanju njegove volje i njegovih
zapovjedi.
Neka nam Marijin primjer i primjeri sve-
taca pomognu u borbi protiv Zloga i njegovih
zamki.

 

 

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

TEL. 01 45 00 130

ili email: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...