Pronađi smisao života u Bogu

Razmatranje

 

Osamnaesta nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 6, 24-35

Širi kontekst današnjeg evanđeoskog odlomka, čija je radnja smještena u Galileju pokraj Genezaretskog jezera, jest čudo kada Isus nahrani pet tisuća ljudi koji su krenuli za njim u pust kraj te njegov hod po vodi. Nakon tih događaja ljudi traže Isusa i njegove učenike, jer se glas o njemu raširio po čitavom onom
kraju. Moguće je da traže vođu koji će riješiti njihove trenutne probleme. Isus ulazi u razgovor s njima i današnji odlomak jest dio toga razgovora. Gospodin govori da je On sam kruh s neba (usp. Iv 6, 22-40).

U sljedećim će odlomcima iznijeti nauk o Euharistiji. Isus govori mnoštvu koje ide za njim i traži
ga: Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni. Čovjek, pa i ovaj današnji, ponekad zaboravlja na vječnost i stalo mu je samo da riješi svoje tekuće probleme. Međutim, Bogu je stalo do vjere u Krista i da čovjek usmjeri svoj život na onaj krajnji cilj, a to je da sebi osigura
vječnu sreću.

Isus je Bog od Boga. On je jedina Osoba koja je bila u nebu. Došao je na zemlju da nam kaže kako da i mi tamo dođemo. To je njegova misija. Isus govori da je donio poruku Boga Oca i da izvršava njegova djela. No, ljudi traže znakove, spektakularna čudesa, žele da ih se nahrani, da im se daje besplatno mana
s neba (kao što su dobivali Izraelci dok su boravili u pustinji izlazeći iz Egipta).

Isus, slično kao što je Samaritanki kraj zdenca objasnio da voda koju on daje postaje u čovjeku obilan izvor vode koja struji u život vječni (Iv 4, 15), tako i ovdje objašnjava da je On pravi kruh s neba koji daje život svijetu.

Gospodine Isuse, dolazimo k Tebi jer je u Tebi izvor životni i u Tvojoj svjetlosti pronalazimo smisao svoga postojanja. Brini se za naše potrebe, ali nadasve daj nam dar vjere, vodi nas k sebi da bismo prihvaćajući Tebe, kao kruh s neba i njime okrijepljeni stigli do vječne sreće.

 

 

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...