Presveto Trojstvo – nedjeljno razmatranje

Razmatranje

Presveto Trojstvo

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 28, 16-20

Danas u Evanđelju slušamo kako su se Jedana-
estorica uputila na goru na koju ih je Isus po-
zvao. Ne znamo točno o kojoj se gori radi, no
gora je uvijek mjesto susreta s Bogom. Mojsije
je na brdu Sinaju sklopio savez s Bogom i pri-
mio Deset zapovijedi, Židovi su se klanjali na
brdu Sionu. Isus je razapet na brdu Kalvariji.
Na brdu se i učenici susreću s Isusom i on im
daje vlast da idu i krste i poučavaju sve narode
ono što je on njih poučavao. Uz tu zapovijed,
Isus im daje obećanje da će uvijek biti s njima
i da ih nikada neće napustiti. Isus im je mogao
zapovjediti i da odmah idu, no prije toga želio
se susresti s njima. Ovo je slika, uzor i poziv i
nama da sve što činimo, činimo zajedno s Isu-
som. Susrećimo se s njim u molitvi, u njegovoj
Riječi i sakramentima i ono što primimo od
njega to prenosimo drugima.
Postoji opasnost da se naša djela, naš apo-
stolat pretvori u čisti aktivizam i da, ustvari,
svojim životom ne naviještamo Krista nego da
tražimo svoju slavu. Budimo ovdje oprezni i
uvijek preispitujmo svoj život, svoje čine.
Sve što činimo, činimo u Ime Isusovo i nje-
mu na slavu kako bi naša djela ostala za vječ-
nost.

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...