Prepoznaj Božji glas…

Razmatranje

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 1,6-8.19-28

 

Post, samoća, šutnja – ne podsjećaju nas baš
na nešto dobro. Ukazuju nam na određenu
duhovnu askezu. Označavaju dinamiku bo-
ravka u pustinji. Pustinja je mjesto kamo ide-
mo boriti se sa samim sobom ne bi li stekli
slobodu, čuli nutarnji glas (a ne samo svoje
misli), kao i naučiti donositi ispravne odluke.
U hebrejskom jeziku riječ pustinja (mi-dbar)
označava mjesto iz-kojega-progovara-Bog. U
tom izrazu je skrivena riječ (hebr. dabar). Tu
ovisnost lijepo izražava prorok Hošea: Stoga
ću je, evo, primamiti, odvesti je u pustinju i
njenu progovorit’ srcu (Hoš 2, 16). Glas Božji
je vrlo suptilan, možemo ga čuti kad se uti-
šamo. Svijet nas zapljuskuje informacijama, u
zdenac našega života stalno bacaju neko ka-
menje. Voda na površini je stalno uzburkana,
ne uspijevamo tada vidjeti svoje lice. Ne zna-
mo tko smo jer se hranimo tuđim mišljenjem.
Zaustavi se! Zašto više vjeruješ tuđem glasu
masovnih medija nego onomu što Bog govo-
ri? “Što je glas bez riječi? To je prazan zvuk
koji ne označava ništa. Glas bez riječi zvoni
u uhu, ali ne donosi koristi tijelu” (sv. Augu-
stin).
Održim li riječ koju nekom dajem? Što
označava moja riječ ljubav?

 

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2016.)

NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!

Možda vas zanima…

loading...