Posvetimo, prikažimo Bogu naše bližnje i naše stvari!

Razmatranje

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 2,22-40

Poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu.

Isus je kao dječak prikazan Gospodinu u
hramu prema propisima Mojsijeva Zakona.
Šimun i proročica Ana potvrđuju da je to
Dijete koje su donijeli Josip i Marija netko ve-
lik, izabran.
To je Dijete očekivani Mesija. Izvršavanje
ovoga čina koji su učinili Josip i Marija, odno-
sno prikazivanje Gospodinu svojega djeteta,
vrlo je važan korak pravih roditelja. Dijete je
dar Boga, a ne vlasništvo roditelja jer je Stvo-
ritelj Gospodar života.
On je izvršitelj života, čovjek je samo oruđe.
Iz toga čina izvire određena suzdržljivost
prema djetetu, primjeren odnos koji ćemo
moći nazvati zdravim.
Dijete je poklon Boga roditeljima, koji im
je predan na odgoj.
Posvećivanje, prikazivanje Bogu označava
osobitu brigu Boga u svakom pogledu za to
dijete, za njegov razvoj i fizičko i duhovno
stanje.
Posvetimo, prikažimo Bogu naše bližnje i
naše stvari!
On će ih sam uzeti u svoje ruke i sprovest
će ih najbolje i za nas.

 

 

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2016.)
NARUČITE NA:

TEL. 01 45 00 130

ili email: cpps.zagreb@post.t-com.hr

Možda vas zanima…

loading...