Obratiti se: osloboditi Bogu put do naših srdaca…

Razmatranje

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mk 1,1-8

 

Ivan Krstitelj, koji je glavni lik adventskoga
razdoblja, pozivao je svoje suvremenike na
obraćenje. Kao što piše sv. Marko: propovije-
dao je krst obraćenja.
Mnoštvo ljudi dolazilo je k njemu ne samo
zato da bi primilo od njega krštenje i prizna-
lo svoje grijehe već i zato što se vjerovalo da
je on pravi prorok, kojih u ono vrijeme nije
bilo mnogo. Zapravo nije bilo nijednog pra-
vog proroka Boga Jahve, ne više od nekakvih
samozvanih proroka.
Ljudi su pohitali, dakle, s nadom da se ko-
načno pojavio pravi prorok poslan od Boga.
Svjetina koja je dolazila k Ivanu nad Jor-
dan svjedoči također o tome da su Izraelci
osjećali glad za slušanjem proročkih riječi, ili
riječi koje je Bog posredstvom proroka upu-
ćivao svom narodu.
Čovjek treba drugoga koji će mu pokazi-
vati put k Bogu, koji će mu pričati o Bogu.
Čovjek treba učitelja, treba svjedoka, nekoga
tko će mu biti putokaz, primjer, uzor.
Ivan Krstitelj je bio taj učitelj, svjedok,
putokaz, koji je najavljivao dolazak Mesije.
Za ljude je on bio vjerodostajan čovjek jer je
ustrajao u istini i bio ponizan. Svjedoče o tome
njegove riječi, da za njim dolazi Jači, kojemu
on nije dostojan odriješiti remenje na obući.
Ivan nije za sebe uzurpirao mesijansku ti-
tulu iako je među ljudima bilo onih koji su
ga smatrali Mesijom. U poniznosti i istini
dosljedno je prenosio riječ Božju, vodeći sve
prema liku Mesije koji je bio Isus Krist.
Neka nam držanje i primjer Ivana Krsti-
telja bude uzor kako bi naš život i naš dobri
primjer vodili druge do Gospodina Boga.
Neka ovo vrijeme Došašća bude također
prilika za obraćenje, za poravnavanje staze
našeg vijugavog i grješnoga života, kako bi
Krist imao ravni put do naših čistih i otvore-
nih srdaca.

 

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2016.)

NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!

Možda vas zanima…

loading...