Moderni robovi…

(Način razmatranja (metodu) možete pronaći u knjizi Živa riječ)

XVIII. nedjelja kroz godinu

Evanđelje: Lk 12,13-21

 

Problem o kojemu Isus danas govori, a koji se tiče materijalnih stvari, imanja, financija…. vrlo je aktualan i u današnje vrijeme. Prekomjerna briga za materijalno i sabiranje dobara, uz međusobnu ljubomoru i zavist, aktualna je i česta pojava. U naše vrijeme, kao nikada ranije, ljudi su u stanju jedni drugima oči iskopati samo da imaju više od drugih, i samo da susjed, rođak ili poznanik ne bi imao bolje.

Tužna je to i zastrašujuća stvarnost današnjega čovjeka – robovanje materijalnom – tako to treba nazvati. Isus nam svraća pozornost da ne možemo misliti prvenstveno u financijskim kategorijama, da se ne možemo za budućnost oslanjati na materijalna dobra jer su ona u sebi krhka i nesigurna.

Ta samo je Bog Gospodar naše budućnosti. Bog je jamstvo našeg postojanja i o njemu ovisi naše imanje i posjedovanje materijalnih dobara. Sve što imamo od njega je i o svojim ćemo materijalnim dobrima njemu polagati račun. Materijalna dobra trebaju služiti za dobrobit i za duhovni rast, a ne stvaranju osjećaja prolazne sigurnosti, biti izvor sebeljublja i da pri tome zaboravljamo Boga i duhovni život Kada nas Bog pozove k sebi – i to u trenutku kada se ni ne nadamo – neće nas pitati koliko smo materijalnih dobara skupili nego koliko smo istinski ljubili njega i svoje bližnje. Pitat će koliko smo dobra u životu učinili.

 

 

 

(Izvor: Živa riječ 2016. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2015., str. 528-529)


NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!

Možda vas zanima…

loading...