Kontracepcija – zlo koje se zanemaruje

Ivan Pavao II uči da Crkva drži “moralno nedopuštenima prakse poput kontracepcije, izravne sterilizacije, masturbacije, predbračnih odnosa, homoseksualnih odnosa, kao i umjetne oplodnje (Veritatis splendor, 47). Možemo li odobravati zlo, koje je osudio Sveti otac, najveći autoritet na području morala?

U svojim dokumentima (porukama, enciklikama i nagovorima) Ivan Pavao II desetak puta spominje kontracepciju. Svaki put ocjenjuje je negativno – kao zlo, nedopušteno istovremeno s gledišta morala, kao i s gledišta odnosa supružnika prema Bogu. Ne osvrćući se na trendove koji se razvijaju i koji su prihvaćeni u svijetu, Papa je napisao: Sigurno je moralno neprihvatljivo da se, zbog regulacije poroda, ohrabruje ili čak nameće uporaba sredstava kao što su kontracepcija, sterilizacija ili pobačaj (Evangelium vitae, 91). Šteta što te riječi nisu usvojili svi političari koji su se susreli s Papom, a mimo toga prisilno «usrećuju» čitavo stanovništvo kontracepcijskim sredstvima, koje razaraju obitelj i moralni red. Ne može se nijekati da su sredstva društvenog priopćavanja sukrivci ove zavjere (protiv obitelji i života), šireći u javnom mnijenju onu kulturu koja predstavlja pribjegavanje kontracepciji, sterilizaciji, pobačaju i samoj eutanaziji kao znaku napretka i osvajanju slobode, dok bezuvjetne stavove u korist života prikazuje kao neprijatelje slobode i napretka (Evangelium vitae, 17). Pod utjecajem medijske kampanje, neprestano ponavljanih slogana i izopačenog mišljenja “većine”, supružnici nažalost često
podlegnu pritisku okoline te koriste kontracepciju, gušeći glas vlastite savjesti. (Evangelium vitae, 17).

Ipak, moralno je zlo zlo – i uvijek će takvim biti, neovisno o tome što pišu mediji. Brak u kojem se koristi kontracepcija podlaže se utjecaju đavla, koji rado zauzima Božje mjesto tamo gdje čovjek pristaje na zlo. Zatvarajući sebi put do
stanja posvetne milosti, supružnici ne mogu u potpunosti koristiti snagu Duha Svetoga, koja je potrebna za jačanje međuljudskih odnosa, posebno odnosa u obitelji. Stvarajući između sebe umjetne zapreke u intimnoj sferi kao što je bračni život, neizbježno grade duhovne zapreke, zatvarajući se međusobno i prema Božjoj volji. To dovodi do grijeha suprotstavljanja volji Božjoj i u drugim područjima života, a grijeh, učinjen, rađa smrću (Jak 1,15).

Iz čitave teologije tijela Ivana Pavla II. proizlazi da moralno zlo kontracepcije treba tretirati kao težak grijeh, koji supružnici trebaju ispovijedati, donoseći pritom čvrstu odluku odbacivanja tih sredstava. To znači da je ispovijed u kojoj supružnici nisu priznali grijeh kontracepcije nevaljana, a primanje sv. pričesti nakon takve ispovijedi svetogrđe. Zar je Isus umro za naše grijehe da bismo ustrajali u grijesima? Biblija govori: Niti više dajte svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu! (Rim 6,13-14); U ime Krista molimo: Pomirite se s Bogom! Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom (2 Kor 5,20-21).

Ako se dakle želimo pomiriti s Bogom i ustrajati u stanju posvetne milosti, nužno je potrebno odreći se grijeha kontracepcije. Trebamo prestati podržavati kontracepcijsku industriju, usko povezanu s pornografskom industrijom, prostitucijom i abortivnom industrijom. Kad netko kupi kontracepcijsko sredstvo, postaje sudionikom trgovine ženama, pornografske proizvodnje i ubijanja nerođene djece. Želi li za to sve odgovarati Bogu? Neka dobro razmisli…

Jedna od naših čitateljica napisala je: Ja sam mlada žena i majka. Prije nekoliko godina počela sam mijenjati svoj život, trudeći se živjeti s molitvom i poznavanjem Boga, da bih se zahvaljujući Njemu promijenila na bolje. Oko mene je puno osoba koje ne znaju što čine, kao što sam i ja ranije činila. Koriste kontracepciju i uopće to ne ispovijedaju. Ne primjećuju da je to grijeh. Neki čak tvrde da im je svećenik rekao da to ne moraju ispovijedati. Činjenica je da se u dekalogu ne spominje kontracepcija, no sasvim je očito da se kontracepcija protivi Božjem zamislu. Ne samo da ona uništava tjelesnu plodnost, već ulazi u svetište svetih, u jedinstvo supružnika, koji trebaju, prema Božjem planu, tvoriti jedno tijelo.
Ženidba neka bude u časti među svima, a bračna postelja neokaljana (Heb 13,4). Nemojmo, dakle, sakatiti bračnu postelju, svetište bračnog jedinstva i obiteljskog života kontracepcijskim sredstvima protivnima naravi i Božjoj zamisli.

Zauzmimo se za razumnu i dobrovoljnu suradnju s Bogom na putu korištenjem metoda razlikovanja plodnih od neplodnih dana. Prihvatimo se tog truda i odlučno recimo grijehu ne!.

(Miroslaw R.)

(iz: Živi kalež, Družba misionara Krvi Kristove,8 (2010.) 143,str. 21-23)

Možda vas zanima…

loading...