Isus je živ i prisutan…

Razmatranje

 

Devetnaesta nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 6, 41-51

Pobožni su Izraelci dobro razumjeli značenje i simboliku kruha. Hod kroz pustinju do Obećane zemlje naučio ih je da cijene ovu hranu.

Puno vjekova kasnije, Bog je Izraelcima u Isusu Kristu u potpunosti objavio Kruh koji jest Sin Božji. No, nije to onaj isti materijalni kruh, premda se pod tim prilikama pojavljuje, nego je to Božanski Kruh koji taži glad i svaku čovjekovu želju, dajući mu život vječni.

Isus je Osoba s kojom se može stupiti u odnos: Ja sam kruh koji je s neba sišao. Farizejima su te riječi bile hula premda su vidjeli znak/čudo umnažanja kruha. Oni mrmljaju, gunđaju. Kroz ovu „krivu molitvu” (mrmljanje) njihovo srce biva zatrovano mržnjom prema Isusu. Nutarnji stav farizeja utječe na njihovu odluku neprihvaćanja Krista – Kruha Živog koji je s neba sišao. I mi danas za vrijeme svake Euharistije stojimo pred otajstvom Kruha koje nam otkrivaju Riječi Života.

Isus npr. Poljacima u nekoliko posljednjih godina daje euharistijska čuda, uvjeravajući ih tako u svoju stvarnu prisutnost pod euharistijskim prilikama.

Zamolimo Gospodina da u nama probudi živu želju često sudjelovati u Euharistiji i blagovati od ovoga Kruha.

 

 

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

Možda vas zanima…

loading...