Isus – Čovjek i Bog

“Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici” (Lk 22, 39).

Radi napomene, evanđelist Marko i Luka su zabilježili ovu istu stvar (usp. Mk 14, 32ss; Lk 22, 39ss), koji prikazuju Isusa kako je kušan od đavla (usp. Mk 1, 13; Lk 4, 1ss); Ivan, za razliku od njih, pripovijeda o muci kao i drugi, no ne prikazuje Isusa koji moli da ga mimoiđe kalež muke, niti da ga je napastovao đavao. Čini mi se da bi razlog trebao biti ovaj: oni iznose ono što je više po ljudskoj naravi nego po božanskoj, za razliku od Ivana koji više iznosi ono što je po božanskoj nego po ljudskoj, iz razloga što je kod Njega više kušana ljudska narav, dok se božanska nije mogla iskušavati. Stoga, tri ga evanđelista prikazuju iskušavanoga, dok ga je Ivan prikazao onakvim s čime je i započeo: U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog” (Iv 1, 1), zanemaruje mogućnost da Božja Riječ može biti kušana. Kao što su njih trojica iznijela kako je Isus tražio od Oca da ga mimoiđe kalež, jer je to bilo sasvim ljudsko ukoliko se gleda na slabost tijela koje želi izbjeći muku, Ivan je dakle, imajući u vidu da prikaže Isusa kao Božju Riječ, uz svijest da je On život i uskrsnuće (usp. Iv 11, 25), zanemario mogućnost da Bog izbjegava muku.

Origen iz Aleksandrije (r. oko 295., + 373.)

Komentari na Mateja

Možda vas zanima…

loading...