I mi smo svjedoci uskrsnuća…

Razmatranje

Sedma uskrsna nedjelja

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 17,11b-19

 

Stojimo na Maslinskoj gori, na istom onom
mjestu gdje je prije četrdeset dana jedan Isu-
sov učenik predao Isusa u ruke zločincima.
Svi su ga napustili. Međutim, od tada se puno
toga promijenilo. Apostoli nisu više oni isti
ljudi od ranije. Promijenio ih je događaj Uskr-
snuća. Isus to zna, svjestan je toga. Zato im i
daje novo poslanje: naviještati Radosnu Vijest
svemu stvorenju i čitavomu svijetu. Daje im
moć u ljudima buditi vjeru, spašavati ih po
krštenju. Nakon Kristova uskrsnuća upravo
to postaje temeljno poslanje apostola. Da-
nas smo svi mi učenici Isusa Krista, svjedoci
uskrsnuća i apostoli. Točno je da smo puno
puta u svom životu napustili Krista, ali nam
Isus to ne zamjera. On nas poziva naviještati
Evanđelje spasenja gorljivošću i žarom prvih
apostola, i u ljubavi. To nas obvezuje navje-
šćivati drugima istinu koju smo sami otkrili i
našli, daje nam moć biti – kako riječju, tako i
djelom – gorljivi svjedoci Radosne Vijesti. A
po čemu se razlikujemo od apostola? Imamo
istu vjeru, istu ljubav, slijedimo isti nauk, isto-
ga Boga. Možda nam nedostaje ljubav prema
Kristu koja bi nas uvjerila da je sve drugo gu-
bitak i otpad u usporedbi s Kristom.
Danas je i dan obraćenja. Ne čekajmo više,
nemojmo odugovlačiti, postanimo apostoli,
svjedoci uskrsnuća.
Molimo za vjeru i ljubav koje će nas pro-
mijeniti u svjetlo i oganj u tami ovoga svijeta.

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...