28. srpnja: Posveta

28/07/2016 cpps 0

Svaki dan tragovima Krvi Kristove Posveta Jačim glasom. On je za nas izvršio svu spasonosnu ekonomiju, i pokazao istinu posredstvom svoje svete muke i svoga […]

23. srpanj: Veličina ljubavi

23/07/2016 cpps 0

Svaki dan tragovima Krvi Kristove Veličina ljubavi Tko ima ljubav u Kristu (usp. 1 Kor 13), mora činiti naloge Kristove. Ljubav ne podnosi razdora, ljubav […]

22. srpanj: Nedjeljna euharistija

22/07/2016 cpps 0

Svaki dan tragovima Krvi Kristove Nedjeljna euharistija U dan Gospodnji saberite se zajedno te lomite kruh i vršite euharistiju, ispovijedajući svoje prestupke (usp. Jak 5, […]

21. srpnja: Iskazivanje hvale

21/07/2016 cpps 0

Svaki dan tragovima Krvi Kristove Iskazivanje hvale A pošto se nasitite, ovako iskazujte hvalu: Zahvaljujemo ti, Oče sveti, poradi svetoga Imena tvoga, koje si odredio […]

20. srpanj: Iskazivanje hvale

20/07/2016 cpps 0

Svaki dan tragovima Krvi Kristove Iskazivanje hvale A što se tiče euharistije, ovako iskazujte hvalu: Najprije za čašu: Zahvaljujemo ti, Oče naš, za sveti trs […]

19. srpanj: Smisao blagdana Duhova

19/07/2016 cpps 0

Svaki dan tragovima Krvi Kristove Smisao blagdana Duhova Početak i razlog blagdana Duhova treba nedvojbeno tražiti malo izdaljega. Dan Duhova, doista, imaše svoj početak kada […]