Bog voli do “ludila križa”

Razmatranje

Četvrta korizmena nedjelja

Evanđeoski odlomak za razmatranje: * Iv 3, 14-21

Bezuvjetna Ljubav!
Jedan iskusan voditelj duhovnih vježbi napra-
vio je jedanput sljedeći eksperiment. Za vrije-
me svog razmatranja o velikoj Božjoj ljubavi
prema čovjeku, postavio je u crkvi ploču koju
je prekrio platnom. Za vrijeme izlaganja prila-
zio je ploči pored ambona i pomalo je otkri-
vao. Pozvao je sudionike da se približe i ot-
kriju što je napisano. Na ploči su bile ispisane
riječi iz Ivanova evanđelja:
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje
ne propadne, nego da ima život vječni.
Ispod tih riječi stajala je sljedeća uputa:
„Ako želiš saznati koga je Bog tako ljubio
i za koga je umro, prođi s druge strane ploče.“
Svatko tko je prošao s druge strane, ostao
je iznenađen. Naime, na drugoj strani ploče
bilo je veliko ogledalo i svatko je moga vidjeti
sebe.
Često ne upijamo ovu istinu u svoje srce da
nas Bog zaista voli i to do „ludila Križa“ kako
je to izrazio sv. Ivan Pavao II.
Najveću bol onome koji nas voli zadajemo
kada ne vjerujemo u njegovu ljubav.
Kako se osjeća žena koja voli svog muža, a
on joj ne vjeruje?
Kako se osjeća otac koji ludo voli svoju
djecu, a ona mu ne vjeruju?
Kako se osjeća Bog koji je dao svoga Sina
kako bi ti i ja imali vječni život zahvaljujući
njegovoj žrtvi na križu, a ti i ja sumnjamo u
njegovu bezgraničnu ljubav?
Dopusti da ova velika istina ispuni tvoje
srce. Zadrži se u zahvaljivanju i obožavanju
Spasitelja.

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...