Misionari Krvi Kristove u svijetu

Misionari Krvi Kristove (CPPS) prisutni su u cijelome svijetu. Organizirani smo u 16 jedinica (8 provincija, 3 vikarijata i 5 misija) služeći Crkvi u 23 zemalje.

 

Posjetite stranicu Generalne uprave:
Generalna uprava

 

Stranice i informacije ostalih pokrajina (jedinica) Družbe:

Atlantska provincija
Cincinnati provincija
Iberijska rovincija (Španjolska i Portugal)
Talijanska provincija
Kansas City provincija
Poljska provincija
Njemačka provincija
Tanzanijska provincija
Brazilski vikarijat
Čleanski vikarijat
Indijski vikarijat
Centralna američka delegatura
Peruanska delegatura
Vijetnamska delegatura
Kolumbijska delegatura (ad Experimentum)
Hrvatska delgatura