No Image

Čijoj riječi više vjerujem?

30/04/2017 cpps 0

Razmatranje TREĆA USKRSNA NEDJELJA Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 24,13-35 U sličnoj smo situaciji kao i učenici koji susreću Isusa. Potrebno nam je da nam […]

Moja vjera slična Tominoj…

23/04/2017 cpps 0

Razmatranje DRUGA USKRSNA – NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 20,19-31 Ova Tomina reakcija i nevjera mogu se činiti pomalo pretjerane: Ako ne vidim […]

Kolike li ljubavi!

09/04/2017 cpps 0

Razmatranje CVJETNICA – nedjelja muke Isusove Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 26,14-27,66 Ostanimo u šutnji razmatrajući o ovim riječima jer se u njima nalazi dokaz Božje […]