19. srpanj: Smisao blagdana Duhova

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Smisao blagdana Duhova

Početak i razlog blagdana Duhova treba nedvojbeno tražiti malo izdaljega. Dan Duhova, doista, imaše svoj početak kada se začu glas Božji koji je grmio s visina brda Sinaja i kada je Mojsiju dan Zakon. U Novom Zavjetu, naprotiv, blagdan Duhova imaše svoje početak kada je Krist ostvario silazak Duha Svetoga koji je bio obećao. I kaže da Ovaj ne bi došao, da on nije uzašao na nebo.

No, ovaj blagdan iz Evanđelja slaže se s blagdanom Zakona, jer ondje, nakon što je janje žrtvovano, kada prođe pedeset dana, Mojsiju bi dan Zakon pisan prstom Božjim; ovdje, nakon što je ubijen Krist, koji bi odveden k’o jagnje na klanje (Iz 53, 7), slavi se prava Pasha i, kada prođe pedeset dana, siđe Duh Sveti, koji je prst Božji, nad sto dvadeset učenika, određenih po broju Mojsijevih godina.

sv. Izidor Seviljski

Sugli uffici ecclesiastici, lib. 1, 34.1.3 (CCL 113, 39)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

Možda vas zanima…

loading...