16. srpanj: Pralik Euharistije

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Pralik Euharistije

Krist, mudrost Božja, sagradio si je kuću, svetu Crkvu, u kojoj je žrtvovao žrtve svoga tijela, u kojoj je pripravio vino svoje Krvi u kaležu božanskoga sakramenta i svečano prostro stol, to jest oltar Gospodinov, šaljući svoje sluge, apostole i učitelje glupacima, to jest svim narodima koji ne poznavahu pravoga Boga, govoreći im: Hodite, jedite od mojega kruha i pijte vina koje sam pomiješala (Izr 9, 5), to jest uzmite hranu presvetoga Tijela; i pijte vino koje sam vam pripravio, to jest uzmite kalež presvete Krvi.

sv. Izidor Seviljski

La fede cattolica dall’antico e nuovo testamento contro i Giudei, lib. 2, 27, 3 (PL 83, 536)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

Možda vas zanima…

loading...